Fruske Terme-Prve terme u Srbiji!
Fruske Terme

Ukoliko imate pitanje u vezi smeštaja, bezena ili wellness i spa centra, pošaljite nam Vaš upit.

Pošaljite nam upit

4 Sprat Krilo B

Postavka Fruske Terme
U-Oblik
Fruske Terme
T-Oblik
Fruske Terme
Učionica
Fruske Terme
Konferencija
Fruske Terme
Kvadrat
Fruske Terme
Pozorište
Fruske Terme
Banket Stil
Fruske Terme
Koktel
Sremuš 192m2 / / / / / 180 / 150
Gorocvet 250m2 / / / / / 260 / 195
Fruške Terme
(Sremuš+Gorocvet) 442m2
/ / / / / 440 / 345
Šafran 70m2 22 22 24 22 24 / / /
Orhideja 40m2 / / / 13 / / / /

5 Sprat Krilo B

Postavka Fruske Terme
U-Oblik
Fruske Terme
T-Oblik
Fruske Terme
Učionica
Fruske Terme
Konferencija
Fruske Terme
Kvadrat
Fruske Terme
Pozorište
Fruske Terme
Banket Stil
Fruske Terme
Koktel
Lipa 130m2 36 36 80 36 44 130 / /
Tisa 70m2 18 18 32 18 24 / / /
Breza 70m2 / / / / / 42 40 /
Zova 54m2 / / / / / 42 24 /

5 Sprat Krilo A

Postavka Fruske Terme
U-Oblik
Fruske Terme
T-Oblik
Fruske Terme
Učionica
Fruske Terme
Konferencija
Fruske Terme
Kvadrat
Fruske Terme
Pozorište
Fruske Terme
Banket Stil
Fruske Terme
Koktel
Plava sala 100m2 / / / / / / 64 /
Crvena sala 68m2 22 22 24 22 28 40 / /
Zelena sala 88m2 / / / / / 60 56 /